Zásady cookies

Amica  przykłada  dużą wagę do kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologię, która pozwala nam w sposób bezpieczny zbierać informacje w celu ulepszenia naszych produktów oraz poprawy wydajności naszych witryn. Zebrane pliki cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich działań i preferencji, dzięki czemu nie musisz ich ponownie wprowadzać, gdy odwiedzasz nasze strony. Wykorzystujemy pliki cookies do różnych celów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dot. zasad wykorzystywania plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych (niektóre informacje zebrane za pośrednictwem plików cookies mogą zostać uznane za Twoje dane osobowe).

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Amica Handel i Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-320) przy ul. Bułgarskiej 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000373563, o kapitale zakładowym w wysokości 241.536.000,00 PLN, NIP 5272645162, REGON 142740238 (dalej: „My”).

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą mailową: info.dane@amica.com.pl lub pocztą tradycyjną (adres powyżej).

Więcej informacji nt. zasad przetwarzania  znajdziesz w sekcji: Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

2. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są to dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu. Pliki cookies spełniają wiele różnych funkcji, takich jak możliwość zapamiętywania Twoich preferencji, poprawę jakości korzystania ze strony internetowej oraz pomoc w oferowaniu najlepszych produktów.

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies:

sesyjnych – plików tymczasowych, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia strony internetowej;

stałych – plików, które pozostają na Twoim urządzeniu po zamknięciu przeglądarki internetowej przez wskazane poniżej okresy.

3. Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. Za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Na naszch stronach internetowych używamy następujących rodzajów plików cookies:

Pliki cookies niezbędne - są to dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę, związane ze świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną. Są one wymagane do poprawnego  działania strony internetowej – bez tych plików cookies nie będzie można poprawnie wyświetlić strony internetowej.

Nazwa

Opis

Okres przechowywania

Dostawca cookies

AmicaCookies 

Ustawienia plików cookies

365 dni

Amica

CAKEPHP 

Pliki sesyjne

0 dni

Amica

PHPSESSID

Przechowywanie informacji o wizytach na stronie oraz umożliwienie korzystanie z najważniejszych funkcji witryny.

0 dni

Amica

_GRECAPTCHA

Usługa chroniąca witrynę przed spamem i nadużyciami.

sesyjne

google.com

 

Pliki cookies funkcjonalne (analityczne) są to dane informatyczne zapisywane w celu poprawy wydajności strony internetowej. Te pliki cookies pozwalają nam przeprowadzić analizę danych dotyczące wykorzystania serwisu, co ma wpływ na poprawę wydajności naszej strony internetowej. Dzięki tym danym możemy również dokonać pomiarów i testów co pozwala nam szybko naprawiać i eliminować wszystkie problemy.

Nazwa

Opis

Okres przechowywania

Dostawca cookies

_hj*

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookiess

Sesyjne/ 30 minut/ 365 dni

Hotjar.com

ccuuid

Kup online

7 dni

commerce-connector.com

ccuuid_{shopId}

Kup online

7 dni

commerce-connector.com

criteo

https://www.criteo.com/privacy/

30 dni

criteo.com

taboola

https://www.taboola.com/policies/cookies-policy

30 dni

taboola.com

google

google maps, google analytics, doubleclick, fonts

do 540 dni

google.com

 

Pliki cookies marketingowe -  to dane związane z reklamami i ich ukierunkowaniem.  Pliki cookies marketingowe są wykorzystywane do dostarczania treści, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Pozwalają one nam dokonać pomiaru skuteczności kampanii reklamowych  i podejmowanych działań marketingowych.

Nazwa

Opis

Okres przechowywania

Dostawca cookies

_gat_UA-44950302-5

Plik cookies Google Analytics do przyspieszenia wysyłania informacji 

0 dni

Google Analytics

_gid

Plik cookies Google Analytics do identyfikacji użytkownika

1 dzień

Google Analytics

_gcl_au 

Do przechowywania i śledzenia konwersacji

90 dni

Google Analytics

_fbp

Do przechowywania i śledzenia wizyt w witrynach internetowych

90 dni

Facebook

_ga

Ten plik cookies jest używany przez Google Analytics do rozróżniania użytkowników.

180 dni

Google Analytics

_snrs_p

ten plik cookies przechowuje ogólne informacje o kliencie.

10 lat

synerise

_snrs_sa

Ten plik cookies przechowuje informacje o bieżącej sesji. Każda sesja trwa 30 minut.

30 min

synerise

_snrs_sb

Ten plik cookies przechowuje informacje o czasie, w którym klient opuścił stronę

30 min

synerise

_snrs_uuid

Ten plik cookies przechowuje identyfikator UUID klienta (może się różnić w zależności od urządzenia).

10 lat

synerise

_snrs_puuid

Ten plik cookies przechowuje stały identyfikator UUID klienta.

10 lat

synerise

_snrs_sdk_d

Obecność tego pliku cookies włącza tryb debugowania zestawu SDK.

ciasteczko nie jest nadawane automatycznie przez JS-SDK, użytkownik decyduje o żywotności ciasteczka. Żywotność ciasteczka to czas trwania sesji.

synerise

_snrs_dc_sd

Ten plik cookies przechowuje informacje o czasie, w którym kampania z treścią dynamiczną powinna przestać się wyświetlać.

30 dni

synerise

_snrs_dc_views_sd

Ten plik cookies przechowuje informacje o liczbie wyświetleń, po których dynamiczna kampania treści nie będzie już wyświetlana.

ciasteczko zapisywane na capping, jaki został ustawiony dla kampanii dynami content. 30 dni

synerise

_snrs_dc_delay

Ten plik cookies przechowuje informacje o opóźnieniu przed wyświetleniem kampanii z treścią dynamiczną.

ciasteczko zapisywane na czas długości delaya jaki został ustawiony dla kampanii dynamic content. Żywotność 5 min.

synerise

_snrs_notify_delay

Ten plik cookies przechowuje informacje o opóźnieniu przed wyświetleniem powiadomienia.

5 minut. (Deprecated)

synerise

_snrs_reset_uuid

Jest to plik cookies specjalnego przeznaczenia, który umożliwia przypisywanie identyfikatorów UUID klientów .

 

ciasteczko nie jest nadawane automatycznie przez JS-SDK, użytkownik decyduje o żywotności ciasteczka. Żywotność ciasteczka to czas trwania sesji.

synerise


Wchodząc na nasze strony internetowe automatycznie instalowane są tylko pliki cookies niezbędne. Do zainstalowania plików analitycznych lub marketingowych potrzebujemy Twojej dobrowolnej, uprzedniej zgody. W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje plików cookies zmieniając ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje ww. zakresie znajdziesz na poniżej wskazanych stronach internetowych: 

4. Ustawienia preferencji plików cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Ponadto możesz zmienić swoje preferencje plików cookies z poziomu naszej strony internetowej klikając w zakładkę „Ustawienia plików cookies”.

 5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Cel i podstawa prawna: Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia strony internetowej, a także w celach marketingowych co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych: Uzależniony jest od rodzaju pliku cookies za pośrednictwem, którego zebraliśmy Twoje dane osobowe (zob. pkt 3). Przy czym okres ten ulegnie skróceniu jeżeli wycofasz zgodę na korzystanie z danego rodzaju plików cookies lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom pliku cookiess wskazanym w tabelach powyżej (Google,Facebook i Synerise). 

Uprawnienia: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych do państwa trzecich (tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego):

Informacje zbierane za pośrednictwem plików cookies instalowanych przez Google mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane. Przekazanie danych osobowych do USA zostało zabezpieczone przez odpowiednie standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Nazwa

Opis

Okres przechowywania

Dostawca cookies

lastViewedProducts 

przechowywanie  informacji o ostatnio przeglądanych produktach na witrynie

180 dni

Amica

CAKEPHP 

Pliki sesyjne

0 dni

Amica

PHPSESSID

przechowywanie informacji o wizytach na stronie oraz umożliwienie korzystanie z najważniejszych funkcji witryny.

0 dni

Amica

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z důvodu implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR”),  jsou níže uvedeny informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v obchodní společnosti Amica Commerce s.r.o., zákazníků a osob je zastupujících, osoby kontaktující tuto obchodní společnost prostřednictvím formuláře na jejích webových stránkách a osob, vůči kterým tato obchodní společnost provádí přímé marketingové aktivity. Tento dokument se vztahuje také na zpracování osobních údajů pomocí webové stránky https://www.amica-group.cz/ („Webové stránky“).

1. Kdo je správcem Vaších osobních údajů?

Správcem Vaších osobních údajů je obchodní společnost Amica Commerce s.r.o., se sídlem Šafránkova 1243/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 27194469, zapsaná v obchodním resjtříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103478 („Správce“).

Ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů lze kontaktovat Správce prostřednictvím emailu zaslaného na adresu - marta.saxl@amica.com.pl

2. Osoba pověřena za agendu zpracování osobních údajů

Správce jmenoval osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat prostřednictvím emailu zaslaného na adresu: gdpr@amica.com.pl.

3. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávané Správcem pro následující účely:

a. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávané Správcem na základě oprávněného zájmu Správce (6 odst. 1 písm. f) GDPR). Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání se uskutečňuje pro účely organizace a realizace výběrového řízení. Osobní údaje uchazeče o zaměstnání, který vyjádřil souhlas s účastí na budoucích výběrových řízeních, jsou zpracovávané na základě souhlasu tohoto uchazeče o zaměstnání (6 odst. 1 písm. a) GDPR).

b. Osobní údaje zákazníků a osob je zastupujících jsou zpracovávané za účelem splnění a realizace uzavřených smluv (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a za účelem plnění právních povinností Správce (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Výše uvedené se vztahuje také na potencionální zákazníky Správce (subjekty, které obdržely nabídku Správce na uzavření smlouvy se Správcem, případně další zájemce o uzavření smlouvy).

c. Zpracování osobních údajů osob zastupujících zákazníky Správce (nebo osob vykonávajících práva a povinnosti dle uzavření Smlouvy) se uskutečňuje na základě oprávněného zájmu Správce (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívajícím v realizaci uzavřené smlouvy.

d. Osobní údaje jsou zpracovávané za účelem vyřizování reklamací, provádění analýz a statistik, vnitřní administrativy nebo archivace, tj. na základě oprávněného zájmu Správce (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

e. Zpracování osobních údajů zákazníků na základě oprávněného zájmu Správce (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívajícího v provádění marketingových aktivit Správcem.

f. Osobní údaje můžou být zpracovávané pro účely provádění přímých marketingových aktivit na základě souhlasu subjektu údajů (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

g. Osobní údaje zpracovávané jako část kontaktního formuláře dostupného na Webových stránkách, které nesouvisí s odesláním nabídky nebo výkonem práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, jsou zpracovávané na základě souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR) tázající se osoby za účelem odpovědi na otázku položenou prostřednictvím formuláře a kontaktování Správce.

Poskytování osobních údajů je potřebné k dosažení účelů, pro které jsou shromažďované a zpracovávané Správcem.

4. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předávané subjektům spravujícím ICT systémy a poskytující informační nástroje, subjektům poskytujícím údržbu, subjektům provozujícím a spravujícím IT síť, marketingovým a reklamním agenturám, auditorům, konzultačním a poradenským společnostem, taktéž dalším poskytovatelům služeb, zvláště subjektům poskytujícím poštovní a kurýrské služby.

Z důvodu, že Správce je součástí skupiny společností Amica Capital Group, osobní údaje můžou být zpracovávané společnostmi patřícími do skupiny společnosti Amica Capital Group.

5. Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování Vaších osobních údajů závisí na účelu jejich zpracování, a tedy osobní údaje budou zpracované po následující dobu:

a. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání budou zpracovávané po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení. Pokud uchazeč o zaměstnání souhlasil se zpracováním osobních údajů za účelem účasti na budoucích výběrových řízeních, osobní údaje budou zpracovávané po dobu 6 měsíců.

b. Osobní údaje zákazníků a osoby zastupující zákazníky Správce (nebo osoby vykonávajících práva a povinnosti dle uzavření Smlouvy) budou zpracovávané po dobu trvání promlčecích lhůt nebo po dobu vyplývající z právních předpisů, především předpisů upravujících daňové a poplatkové povinnosti Správci

c. Osobní údaje zpracovávané k přímým marketingovým účelům budou zpracovávané po dobu 12 měsíců.

d. Osobní údaje obsažené v kontaktních formulářích, pokud se nejedná o údaje Zákazníků, budou zpracovávané po dobu 12 měsíců.

6. Odvolání souhlasu

Váš souhlas ke zpracování osobních údajů může být kdykoliv odvolán. K odvolání souhlasu postačuje zaslání emailu na adresu marta.saxl@amica.com.pl nebo gdpr@amica.com.pl.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

7. Marketingový souhlas

Zpracování osobních údajů pro přímý marketing je založeno na oprávněném zájmu, to je článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR a v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti, anebo je založeno na souhlasu, to je článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě souhlasu, osoba udělující takovýto souhlas má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Tato skutečnost nemá vliv na zpracování osobních údajů prováděno před jeho odvoláním.

8. Práva související se zpracováním osobních údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, a právo na výmaz osobních údajů, jsou-li tyto údaje zpracovávané nezákonně nebo po delší dobu než je potřebné pro stanovený účel. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, je-li popíraná jejich přesnost. V určitých případech máte právo na přenos Vašich osobních údajů.

9. Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů založeném na oprávněném zájmu Správce, tj. článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo kdykoliv vznést námitku v souladu s článkem 21 GDPR. Správce tedy nebude oprávněn zpracovávat osobní údaje, které jsou předmětem námitky, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

10. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

11. Automatizované rozhodování

Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování a profilování.